Jak pozyskać dotacje unijne na rozwój przedsiębiorstwa?

Każdy zaczynającą swoją drogę przedsiębiorca szuka z reguły fachowej pomocny, która pozwoli na rozwijanie swej działalności biznesowej w sposób skuteczny. Na rozrost swego biznesu potrzebny jest w głównej mierze zastrzyk gotówki. W takim momencie możemy zwrócić się m.in. o dotacje unijne, które można otrzymać wypełniając wniosek o subwencję. Procedura jest jednakże dość trudna, ponieważ unijna procedura jest niezmiernie złożona. Nie każdy może samemu pokonać ten proces i ukończyć go sukcesem.

W takim przypadku najlepszym krokiem okaże się powierzenie tego przedsięwzięcia znawcom. Do takich zaliczy się niewątpliwie firma InServices, która za centrum działalności obrała sobie miasto Wrocław. W mieście tym nie brak przedsiębiorstw, które myślą o tym, by pozyskać środki z Unii. Firma InServices para się w pełni kompleksową obsługą procesów tego rodzaju. Swój wielki profesjonalizm potwierdza bez przerwy od ponad 10 lat – tak długo funkcjonuje już w branży. przeczytaj cały wpis »

Strefa euro – iluzja pieniądza

iluzjaZjawisko iluzji euro obserwowane jest od momentu, kiedy wprowadzono nową walutę do obiegu, czyli od 2002 roku. Ten pieniądzproces wskazuje na pewne odchylenia postrzeganej inflacji pieniądza od faktycznego wskaźnika. Nie jest to nadzwyczajne i niespotykane wcześniej zajwisko, lecz w przypadku waluty, jaką jest euro nabrało większego znaczenia, wyjątkowej skali.

Przyczyn iluzji pieniądza upatruje się zarówno w sytuacji socjologiczno-psychologicznej tj. trudność z przyswojeniem nowego stanu rzeczy i nominalny wzrost cen, wpływ rozgłosu medialnego, stosowanie porównywalnego kursu konwersji. Natomiast ekonomiczne aspekty to głównie wzrost cen za usługi i towary podstawowe, zaokrąglanie kwot do cen korzystnych, tzw. dostosowanie cenowe. Euro wpłynęło w zauważalny sposób na wzrost cen szczególnie w sektorze usługowym, a więc w usługach kosmetycznych, fryzjerskich, usługach telekomunikacyjnych, naprawach, czy gastronomii. przeczytaj cały wpis »

Integracja i kryzys

integracja-i-kryzysW ostatnich latach, począwszy od 2008 roku do dziś, w strefie Euro zaczęły stopniowo pojawiać się kłopoty. Miał to być projekt idealnej integracji, w wyniku której kraje członkowskie Unii Europejskiej, ustaliły jedną wspólną walutę.
Jednak to właśnie juz cztery lata temu odnotowano dość wyraźne spadki PKB, które nie wskazywały w kolejnych kwartałach żadnej poprawy. W podsumowaniu 2008 roku pod względem wzrostu gospodarczego, wskaźnik ten wyniósł jedynie 0,8 procent. Taka sytuacja szybko pokazała, że „Euroland” właśnie wkroczył w dość poważną recesję, co nie miało miejsca od początku istnienia strefy. Ponadto odnotowano spadek sprzedaży detalicznej. Rok 2010 był momentem dość istotnym dla przyszłej kondycji strefy euro. Mianowicie został wówczas przyznany konkretny zastrzyk finansowy, w postaci ponad 100 mld euro dla Grecji, oraz 85 mld dla Irlandii.

przeczytaj cały wpis »

Czy kryzys eurolandu zniszczy strefę euro?

kryzysCo, jakiś czas statystyki rynków finansowych „eurolandu” pokazują, że w strefie tej staje się bardziej nerwowo. Teraz po Grecji, przyszedł czas na Hiszpanię, której sytuacja gospodarcza zaczyna wyglądać również tragicznie. Można jedynie wciąż zadawać pytanie, co czeka strefę euro?

By odpowiedzieć sobie na to pytania, trzeba wrócić do genezy powstania całego problemu. Jakie czynniki doprowadziły do tej sytuacji? Przyczyny główne są dwie i wzajemnie się one ze sobą łączą. Jedną z nich jest niepełnowartościowy sposób utworzenia tej strefy. Do tego celu należało zsynchronizować politykę wszystkich członkowskich krajów, pod względem monetarnym oraz fiskalnym. Tego wymagała wspólnota walutowa.

Słabe ujednolicenie polityki budżetowej, brak dyscypliny w tym resorcie, przejawiający się w lekceważeniu zobowiązań państw wobec siebie, to kolejna ważna przyczyna załamania finansowego strefy euro. Kryzys, którego pierwsze zwiastuny pojawiły się w 2008 roku, obnażyl już poważne braki przygotowania strategii „eurolandu”. przeczytaj cały wpis »

Polska a Euro

polska-a-euroPolska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który jeszcze nie dysponuje walutą wspólną dla krajów „eurolandu”. Fakt rychłego wprowadzenia tej waluty w Polsce, wynika przede wszystkim ustaleń traktatu ateńskiego z 2003 roku.

Status naszego kraju na tle pozostałych krajów członkowskich określa miano derogacji. Oznacza to, że dotychczas Polska jest wyłączona z niektórych obowiązków, które spełniać muszą kraje unijne. To tzw. wyłączenie jest bezterminowe.

Przeszkodą na drodze do przyjęcia euro, w dość szybkim czasie, był dla Polski fakt, iż nie jesteśmy członkiem Europejskiego Mechanizmu Kursów Walutowych. Ponadto fakt przestąpienia do strefy euro, nastręcza fakt wprowadzenia nowelizacji w naszej Konstytucji. Nie znana jest data zmiany polskiego złotego na euro. Na razie nasz kraj jedynie się do tego zobowiązał. przeczytaj cały wpis »